LUKERIA ILIASHENKO WEARING ALENA AKHMADULLINA SS18 DURING THE ALENA AKHMADULLINA FW18-19 PRESENTATION